Echo Language School familia

Het gehele gezin woont gedurende de zomermaanden in Sefton Place.

BA in Geschiedenis van King’s College, University of London, met professionele kwalificaties DELTA M1 (Language, Methodologie en Middelen in Onderwijs) en DELTA M3 / ELT management (Management Organizations Taalonderwijs), en mondeling examinator Engels aan de University of Cambridge. Hij heeft uitgebreide ervaring in het lesgeven en het Engels beoordelen, lerarenopleiding en het beheer van taalscholen: 28 jaar in het onderwijs, 26 jaar het beheer van cursussen en taal centra in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje, 14 jaar opleiding van leraren op eigen scholen en daarbuiten, en 14 jaar als examinator.

Een van de dingen die ik het leukste vind van de Echo-school is de band die ontstaat tussen onze familie en die van de studenten, die zelfs tientallen jaren kunnen duren: er zijn leerlingen die jaar na jaar terugkeren, er komen broers en zussen, neven en nichten en zelfs kinderen van vroegere leerlingen. Dit, in combinatie met het feit dat veel nieuwe studenten komen doordat iemand het aanbevolen heeft, is niet alleen de beste bevestiging van onze geslaagde combinatie van kwaliteit van het onderwijs en zeer vertrouwde sfeer, maar een plezier op zich. Het zorgt ervoor dat mijn werk een diepe en verrijkende ervaring is, en dat ik het met veel liefde en enthousiasme doe.